COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

PIROBLOC és una empresa amb 40 anys d’experiència en el disseny, fabricació i instal•lació de calderes de fluid tèrmic. Comptem amb 1300 instal•lacions en més de 60 països en tots els sectors industrials.

El nostre abast arriba a totes les activitats relacionades amb aquesta tecnologia:

– Subministrament
– Fabricació
– Instal•lació
– Manteniment
– Posta en marxa
– Direcció de projecte
– Enginyeria
– Consultoria
– Legalització, etc

En el disseny i construcció dels seus equips Pirobloc prioritza segons tres criteris fonamentals:

SEGURETAT: disseny de calderes focalitzat a aconseguir la màxima seguretat. Incorporació de seguretats redundants i elements addicionals preventius per garantir la seguretat màxima a persones i béns.

EFICIÈNCIA: disseny orientat a aconseguir el màxim rendiment possible amb el mínim consum energètic.

FIABILITAT: selecció de materials i components per oferir la màxima fiabilitat.