Idioma:

Aspectes importants de la ISO 9001

En el nostre anterior article sobre com repercuteix en el client el certificat de qualitat ISO 9001 vàrem comentar una sèrie d’aspectes que ampliarem a continuació.

Hem observat un important interés per aquest tema i per aquest motiuprofunditzarem en els següents aspectes que considerem de gran rellevància en la norma ISO 9001:

 1. Planificació de la producció del producte: PIROBLOC planifica i desenvolupa els processos necessaris per a la realització del producte. Aquests processos determinen:
  1. objectius de la qualitat i els requisits per al producte,
  2. activitats requerides de verificació, validació, seguiment, medició, inspecció i probes,
  3. registre de totes les activitats per a evidenciar el cumpliment de tots els requisits.
 2. La comunicació constant amb el client per a determinar què vol i com ho vol: PIROBLOC determina i implementa eficaçment la comunicació amb el client relativa a la informació sobre el producte, consultes, contractes, modificacions i queixes. Amb aquesta constant comunicació es cerca una retroalimentació amb el client, per així aconseguir la millora contínua a tots els nivells.
 3. Fixar els requisits necessaris a complir per part nostra durant el procés productiu:PIROBLOC determina tant els requisits especificats pel client com aquells requisits necessaris i no establerts pel client. També determina tots els requisits legals i reglamentaris, així com els requisits addicionals que es considerin necessaris.
 4. Assegurar l’homologació dels proveïdors, a nivell de materials: PIROBLOC verifica que els materials adquirits compleixen amb els requisits de compra especificats, assegurant així la qualitat dels materials utilitzats. Aquest control repercuteix en l’homologació de proveïdors, establint un índex qualitatiu per a cada proveïdor.
 5. Anàlisi i mesura del feed-back rebut del client, per a continuar millorant: tota la comunicació establerta amb el client abans, durant i després de la producció es registra i analitza per a mesurar la satisfacció del client i aconseguir així millorar qualsevol aspecte, cercant sempre la millora contínua.

No dubtin a solicitar-nos més informació sobre qualsevol dels punts esmentats.