Idioma:

Característiques de les calderes elèctriques de vapor

El cost del petroli i el canvi climàtic, units a molts altres factors socials i ambientals, han portat l’ésser humà a desenvolupar noves plantes de potència d’alt rendiment, en les que cobren un especial protagonisme les calderes elèctriques de vapor (CEV). Es tracta de generadors de calor que fan servir com a font d’alimentació l’electricitat, en lloc de la tradicional crema de combustible.

Per norma general, el cos d’aquestes calderes alberga les resistències elèctriques i totes les vàlvules i instruments necessaris per interconnexió amb el procés. Així, el vapor és generat mitjançant transferència de calor a pressió constant. Aquestes calderes CEV presenten una estructura horitzontal i una gamma de potència elèctrica que oscil·la entre 25 i 2500 kW.

Sovint, aquest tipus de caldera s’utilitza en la creació d’ambients nets, atès que subministren vapor de gran puresa. Les calderes elèctriques de vapor s’empren principalment en la indústria química, cosmètica, farmacèutica i alimentària, tant en l’escalfament de tot tipus de fluids, com en els processos d’esterilització. També s’utilitzen en el tractament de diversos tipus de superfícies, laboratori, planxa i manipulació de pells.

Les principals característiques d’aquestes calderes elèctriques de vapor són:

  • Reduïdes pèrdues per radiació, a causa d’un aïllament de gran espessor.
  • Facilitat d’accés per a manteniment i revisió.
  • Alt volum de vapor.
  • Òptima transmissió tèrmica.
  • Diferents potències i pressions: La pressió de disseny és de 9 bar i la pressió màxima de servei de 8 bar i es preveuen execucions especials.
  • Nivell d’eficiència del 100%.
  • Instal·lació i ús senzill
  • No emet productes de combustió o altres agents contaminants.

També hi ha models especials de calderes CEV amb diferents produccions de vapor, execució construïda en acer inoxidable, execució ATEX, pressió de servei de fins a 20 bar, doble bomba d’alimentació, purga automàtica de sals i purga de fangs. Totes les calderes se subministren amb tots els elements necessaris de seguretat i control.