Idioma:

Certificat ASME

Un dels principals punts a tenir en compte a l’hora de triar un generador de fluid tèrmic o caldera industrial és tenir clar que compleixi amb els estàndards internacionals. Amb aquest objectiu, l’American Society of Mechanichal Engineers (ASME) va crear els certificats ASME, una certificació reconeguda internacionalment pels professionals dels sectors on els estàndards han de complir amb les màximes garanties de disseny, fabricació i de qualitat. Aquesta confiança en un codi de disseny ASME es pot entendre en bona mesura per comptar amb més de 125.000 membres adherits.

Les certificacions ASME abasten un ampli ventall d’equips industrials: dins de la Secció VIII trobem la divisió 1, per construir recipients a pressió tals com a calderes d’oli tèrmic, bescanviadors, vaporitzadors i dipòsits, per exemple.
Aquesta divisió inclou els codis de referència a la secció:
– SECCION IIA: Materials ferrosos.
– SECCION IIB: Materials no ferrosos.
– SECCION IIC: Materials de soldadura.
– SECCION IID: Propietats dels materials.
– SECCION V: Proves no destructives.
– SECCION VIII: Regles per a la construcció de recipients a pressió.
– SECCION IX: Qualificació de Soldadures i Brazing. (Es refereix específicament a soldadura, qualificació de soldadors, qualificació de procediments de soldadura per a recipients de pressió).

Les certificacions ASME no són un mer tràmit. L’Associació Americana d’Enginyers Mecànics és una organització que es regeix per estrictes protocols; és una organització professional que promou la pràctica de l’enginyeria mecànica i multidisciplinària, desenvolupant els codis i els estàndards per millorar els coneixements d’enginyeria i de la tecnologia en un marc de seguretat i qualitat continus.

Per tot el descrit anteriorment, es garanteix que tota organització amb una certificació ASME compleix amb uns màxims controls de disseny i execució dels treballs. Per això l’obtenció de les certificacions no està a l’abast de certs fabricants i instal•ladors.

Pirobloc és una de les poques empreses que ostenten el certificat ASME, en tot el relatiu als dissenys, construccions, inspeccions i assajos a calderes i recipients subjectes a pressió. Això col•loca a Pirobloc com a empresa capdavantera del sector, posant a la seva disposició productes i serveis de qualitat, seguretat, fiabilitat i eficiència.

Aquesta certificació és tota una garantia de caràcter internacional, que assegura la consideració de producte de qualitat superior als dipòsits de pressió fabricats i distribuïts per l’empresa. Per això, el convidem a emplenar el formulari adjunt per obtenir més informació sobre els productes oferts per Pirobloc.