Idioma:

Criteris per a dissenyar una caldera Pirobloc

Tradicionalment les calderes utilitzades en tots els sectors industrials eren de vapor.

Quan comencen a surgir les calderes d’oli tèrmic com alternativa a l’escalfament per vapor a Espanya, PIROBLOCfou pionera en aquest tipus de tecnologia, utilitzant la imaginació per a crear un disseny propi i també pensant en altres paràmetres tècnics importants, a més a més, d’oferir l’alternativa vertical a l’horizontalitat existent en el mercat.

En el disseny d’una caldera són importants les simulacions hidràuliques i termodinàmiques de la mateixa, sota certes condicions donades a priori; elscàlculs correctes de les xemeneies en relació a la cambra de combustió i el dimensionament de la tubería d’instal.lació de la caldera, a més a més dels càlculs exhaustius del cos a pressió i la seva curvatura.

D’altra banda, un correcteaillament tèrmic del cos de caldera evitarà fuites de calor i contribuirà a un rendiment més eficient del conjunt, així com a un estalvi de combustible.

Per acabar, una correcta selecció dels materials de fabricació serà esencialper a obtenir un “producte rodó”.