Idioma:

Elecció del combustible per al seu procés

A l’inici de la seva activitat o durant la mateixa, una empresa ha d’escollir amb quin combustible treballar en els seus procesos i moltes altres estan supeditades al subministrament que tenen a disposició.

Els factors que incideixen en l’elecció del combustible varien segons el punt de vista des del qual s’estudien:

  • La disponibilitat a la zona.
  • La inversió inicial a realitzar:
    • Preu del cremador, sent el més car el cremador mixte (apte per a cremar 2 o més combustibles), el de fuel-oil (fuel pessat); el de gas i per últim el de gasoil.
    • El cost de la línia de subministrament fins el peu del cremador, els dipòsits necessaris, mesures de seguretat, etc. té més incidència en el punt inicial de la inversió; molta més que el preu del cremador que s’amortitza ràpidament.
  • El consum estimat derivat de l’activitat: L’elecció en aquest cas, pot dependre de les hores de procés i la necessitat calorífica del mateix. L’ideal és fer una comparació per unitat de potència calorífica com kilocalories o thermies (1000 kcal) necessàries en el seu procés: El producte de la seva multiplicació pel PCI de cada combustible i pel cost del kg, litre o m3 de cadascun, us donarà el cost per thermia i per tant una idea més clara de què combustible escollir. En la següent taula apareixen els PCI’s dels combustibles convencionals més corrents:
Tipus de combustible Poder calorífic
Inferior Superior
Gas Natural 9.270 kcal/m3
Gasos liquats de petroli
Propà comercial
11.082 Kcal/Kg
12.052 Kcal/Kg.
Metà 5.500 kcal/m3
Butà comercial 10.938 Kcal/Kg 11.867Kcal/Kg.
Gasoil tipus C 10.100 kcal/kg
Biodiesel Depén de la seva composició
Fuel oil 9.400 kcal/kg

Com pot consultar-se en el següent web sobre gasos liquts de petroli, i de manera aproximada, 1 Kg. de propà equival a l’energia proporcionada per:
1,24 m³ de gas natural;
1,20 lt. de fuel-oíl;
3 m³ de gas ciutat;
1,30 lt. de gasoíl;
3 a 6 Kg. de llenya (dada genèrica);
14 kWh de electricitat;
a 2 Kg. de carbó.

  • En base a les tarifes que us proposin: Amb un càlcul aproximat del consum obtindreu l’oferta dels vostres proveïdors de gas i electricitat, els preus dels quals estan molt vinculats a la zona en la que us trobeu.
  • En base al manteniment: Els cremadors de combustibles gasosos tenen sempre un manteniment més simple que els de gasoil i sobretot que els de fuel-oil (utilizant-se aquests darrers en calderes i forns de majors potències calorífiques), ja que els gasos tenen una combustió més neta.
  • En base al mediambient: Empreses localitzades en nuclis urbans, laboratoris i d’altres empreses de caràcter no contaminant, es veuen en moltes ocasions obligades a l’ús d’electricitat per a evitar emisions de CO2 a l’ambient.