Idioma:

Els olis utilitzats i la seva eliminació

Per a la majoria d’usuaris d’instal.lacions d’oli tèrmic, així com, per a les empreses en procés de decisió d’instal.lar aquesta tecnologia, volem aclarir la pregunta del:què fer amb l’oli tèrmic utilitzat, una vegada acabada la seva vida útil?

Com ja hem dit en els nostres anteriors blogs, els olis d’ús industrial ja siguin minerals o sintètics, tenen unes propietats que els fan aptes per al transport i transmissió de calor indirecte en processos industrials gràcies a les seves propietats, tenint de mitja una vida útil superior a les 25.000 hores de treball, sempre i quan, es compleixin una sèrie de circumstàncies, tals com:

  • Un correcte dimensionament de la instal.lació.
  • Un correcte disseny de la caldera d’oli tèrmic.
  • Una correcta evacuació dels vapors.
  • L’estanqueitat de les instal.lacions per evitar l’oxidació de l’oli.
  • Hores exigides de treball.
  • I l’elecció de l’oli tèrmic adequat per a la temperatura de treball necessària en el procés, així com, del grup de recirculació.

Una vegada l’oli ha perdut les seves propietats s’ha de procedir al seu canvi per un de nou, existint en el mercat empreses que es dediquen a la seva recollida per a la seva posterior destrucció, o en algun cas, preparació per al seu ús com a combustible en alts forns i grans empreses industrials de sectors diversos.

Altres tipus d’olis usats (dielèctrics, olis lubricants, etc.) són regenerables si el propietari no els barreja amb olis vegetals, sintètics, aigua o partícules sòlides, abans de que sigui recollit per l’empresa especialitzada en reciclatge, la qual i en base a l’anàlisi del mateix, donarà el servei gratuïtament o cobrarà per la retirada.