Idioma:

La importància de la temperatura de pel•lícula en la vida de la caldera

La temperatura de pel•lícula és un paràmetre molt important en el disseny de la caldera. D’ella depèn la durabilitat tant de la caldera com de la instal•lació.

Per temperatura de pel•lícula entenem com la temperatura de l’oli en la superfície interior dels tubs del serpentí. La norma DIN 4754 contempla el seu càlcul, sent els paràmetres de major importància els següents:

  • Tipus d’oli.
  • Velocitat de l’oli.
  • Dimensions del serpentí.
  • Dimensions de la cambra de combustió.
  • Flux calorífic.
  • Tipus de combustible.

Ha de ser baixa, homogènia i estable.

Corva de temperatura en un tub (DIN 4754:1994-09)

PIROBLOC mitjançant el seu disseny optimitzat de serpentí i cambra de combustió obté valors de temperatura de pel•lícula baixos. Aconseguint calderes de gran rendiment i durabilitat.