Idioma:

Nou reglament d’aparells a pressió

El reglament d’aparells a pressió ha sigut modificat pel R.D. 2060/2008 que es va publicar en el BOE nº 31 de 05/02/09 i entrarà en vigència el 05/08/2009. Amb aquesta modificació s’intenta que els reglaments d’aparells a pressió propis de cada país converjan progressivament en un únic reglament comú europeu.

Les modificacions aportades persegueixen l’apropament del Reglament d’Instal.lació d’ Equips a Pressió (seguit pels instal.ladors d’equips d’aquestes característiques a Espanya) a la Directiva Europea 97-23-CE (seguida pels fabricants d’aparells d’aquestes característiques, a nivell europeu), mijançant l’ús de conceptes semblants als que en aquesta darrera s’assenyalen.

Es persegueix també la uniformitat pel que fa als valors de les provas a pressió,respecte a les diferències que existien fins aquest moment entre les dues normatives.

Canvien les següents categories: 

  • De les calderes: del tipus A, B y C, passen a 1ª i 2ª classe, encara que els criteris per a determinar la categoria són similars.
  • De les empreses instal.ladores.
  • Dels títols i atribucions
  • La periodicitat de les inspeccions amb o sense prova de pressió.
  • Passen a existir 3 nivells de proves, quan abans eren 2 tipus.
  • Els periodes d’aplicació canvien.
  • Apareix la figura de l’Agent, que serà l’organisme encarregat de realitzar les proves.
  • Canvien els organismes que les apliquen, amb major participació dels OCAS (Organisme de Control Autorizat).
  • Canvia el disseny de les plaques.

També es donaran canvis pel que fa a equips i seguretats, peròen menor mesura.

No dubtin en consultar amb nosaltres els projectes que tinguin pensat realitzar i demanar-nos com pot afectar aquest nou reglament als mateixos.