Sé que tots esperen llegir més sobre els fluids de transmissió de calor, però abans de continuar amb el tema, faig aquest petit incís per a informar-los que ja poden veur com és la nostra nova caldera elèctrica de vapor, sense tenir que desplazar-se a la nostra empresa:

Els agraïm la seva visita per anticipat.