Idioma:

Primera empresa espanyola del sector, amb certificació de qualitat ASME

L’empresa Piroblocdedicada a la fabricació de calderes d’oli tèrmic per a ús industrial ha obtingut recentment la certificació de qualitat ASME (American Society of Mechanical Engineers), estant en possessió de la certificació de qualitat segons ISO 9001:2008.

El primer pas per a aquesta obtenció (com dèiem en el blog anterior), passa per decidir quins dels nostres processos anem a certificar sota aquesta norma de qualitat, ja que l’ASME classifica els equips o productes susceptibles de ser certificats, en Seccions i Divisions, per acabar concedint:

  • un Segell metàl·lic, que s’utilitzarà per marcar amb una lletra la placa de característiques tècniques que figura en els productes fabricats sota el Codi de disseny escollit, que pot ser “R”, “S”, “O”, etc… , i
  • un Certificat d’autorització per fabricar sota el codi de disseny corresponent.

Així doncs, comprar una caldera fabricada sota segell ASME, implica la certificació de les següents qualitats:

  1. Fabricació sota els estàndards del codi de disseny “x”
  2. Un personal qualificat i certificat per dur a terme el treball
  3. La traçabilitat dels materials emprats en la fabricació del producte subjecte a certificació
  4. La realització de proves no destructives durant els processos de fabricació dels productes marcats
  5. Registre de No conformitats
  6. El seguiment d’uns estàndards en els processos de fabricació

Fins la propera publicació.