Idioma:

Què és un P&ID?

En qualsevol procés industrial, i en el nostre cas particular com a fabricadors i instal•ladors d’equips a pressió (Calderes de fluid tèrmic, *vaporitzadors, calderes de vapor, bescanviadors, calderes elèctriques…) sovint ens trobem amb instal•lacions de considerables dimensions i amb multitud d’elements, materials i instruments que conformen aquesta instal•lació.
Per poder identificar aquests equips i instruments d’una manera senzilla i poder tenir a més una idea de les condicions de disseny de qualsevol projecte d’enginyeria ens valem d’una eina que es coneix comunament per les sigles P&ID.

Un P&ID és el que es defineix com un diagrama de canonades i instrumentació (DTI) també conegut de l’idioma anglès com piping and instrumentation diagram/drawing (P&ID) i és un diagrama que mostra el flux del procés en les canonades, així com els equips instal•lats i l’instrumental.

Un altre possible nom que s’utilitza per referir-se a un P&ID és el de PFD, una forma simplificada de l’anglès (Process flow diagram), encara que aquesta és una forma menys utilitzada.

Aquests diagrames estan compostos per una sèrie de símbols que ens permetran identificar tots els components que conformen un procés, com tubs, nombre de línies de canonada i les seves dimensions, valvuleria, controls, alarmes, equips, nivells, pressostats, drenatges, purgues, bombes, etc.

L’instrument de símbols standard utilitzats en aquests diagrames es basa generalment en la Norma ISA S5.1. Sistemes d’Instrumentació i Automatització de la societat.

Aquest standard de símbols s’usa tant en indústria química com en petroquímica, metal•lúrgica, indústries d’aire condicionat, generadors d’energia i en molts altres i nombrosos processos industrials.

A més d’aquests símbols s’utilitzen diferents tipus de línies i cercles per indicar com estan interconnectats els diferents elements del procés i les funcions de cada instrument.

Símbolos P&ID

Pots llegir l’article sencer aquí: [wpdm_file id=4]