Idioma:

Què és una caldera elèctrica de vapor?

Ja en el nostre article sobre calderes elèctriques de vapor del 2008 apuntàvem que havíem llençat de nou aquest tipus de calderes, lacaracterística principal de les quals és que la font energètica utilitzada per a la producció de vapor és l’electricitat.

El cos de la caldera, en aquest cas, es més gran que les dimensions de la resistència que alberga ja que té una doble funció: la part inferior i central del mateix, en el que es troba la resistència, és plena d’aigua, i la part superior del dipòsit es converteix en una cambra que conté el vapor produit gràcies a l’escalfament.

Lògicament, quan major sigui el cos-dipòsit de la caldera, la cambra podrà albergar major quantitat de vapor i/o de major qualitat: el vapor serà més sec quan menys contacte directe tingui amb la superfície de l’aigua en l’interior del cos de la caldera.

En aquest tipus de calderes, la potència tèrmica ens ve donada per la potència de les ressistències elèctriques utilitzades, éssent el seu rendiment del 100% de l’energia consumida.

En quan a la bomba, en aquest model de calderes serà d’aigua, per a l’alimentació del cos de la caldera des de la xarxa general de subministrament, des d’un dipòsit en el que ja ha sigut tractada o descalcificada, i procedir així a la producció de vapor.

Per últim i donat que es tracta d’un aparell de vapor, recordar-vos que serà necessari ubicar dites calderes expressament en una habitació situada a una certa distància del pas general de persones, aconsellant-vos seguir la resta d’indicacions d’ubicació i ús a propòsit d’aquest tipus d’aparells a pressió.