Idioma:

Subvencions per al manteniment de les seves instal·lacions

Compromís de PIROBLOC amb l’eficiència de les instal.lacions realitzades i l’estalvi energètic, aconsellant els seus clients el portar a terme el manteniment preventiu de les seves instal.lacions. Posem al seu servei l’experiència en la millora del rendiment dels seus motors elèctrics, combustió de cremadors, etc.

Volem posar en el seu coneixement que en aquests moments la U.E. ha posat en marxa un programa d’ajut a les empreses que desitgin portar a terme inversió en les seves instal.lacions, informant a les cambres de comerç i associacions d’aquestes, per a què a la seva vegada, facilitin els tràmits als empresaris associats a les mateixes.

Les diferents cambres de comerç que s’han integrat en el projecte, tenen tècnics especialistes formats ja en Europa sobre el projecte. Els convidem a acudir a les seves respectives cambres de comerç i/o consultar la informació sobre el projecte CHANGE.

En cas d’estar interessats en contractar el sevei de manteniment tècnic de les seves instal.lacions d’oli tèrmic, no dubtin en posar-se en contacte amb PIROBLOC.