Idioma:

Tancs d’expansió ASME per a fluid tèrmic

Pirobloc dissenya i fabrica tancs d’expansió ASME per a fluid tèrmic.

Es poden subministrar com a skid incloent tota la instrumentació de control i elements de seguretat.

El material de construcció dels tancs d’expansió ASME per a fluid tèrmic és ASTM A 516 Gr. 60, permetent un espessor de corrosió total de 3 mm. Equipats amb boca d’home de 24” 150 *lbs així com d’una entrada de nitrogen per a la pressurització i inertització del circuit, incloent ja totes les vàlvules de control i transmissors de pressió per a la regulació de rang partit o “Split range”.

Es disposa a més d’una vàlvula de seguretat per a la descàrrega conduïda al tanc de recollida, una vàlvula trencadora de buit i una altra per buidat.

Tanc d'expansió ASME per a fluid tèrmic

Tanc d’expansió ASME per a fluid tèrmic U Stamp de 50.000 litres

El volum del tanc es calcula en funció del volum total del circuit d’oli tèrmic, les temperatures de servei i el tipus de fluid a utilitzar. El nostre departament d’enginyeria realitza aquests càlculs i prescriu el volum més adequat a cada aplicació particular.

El control de nivell en aquests tancs es realitza mitjançant un transmissor de nivell de làmines magnètiques incorporant a més una alarma de nivell mínim. Aquest instrument permet llegir amb facilitat la mesura de nivell del tanc independentment de l’accessibilitat del mateix. Addicionalment pot equipar comunicació Hart o Profibus per a la seva integració en sistemes DCS, així com nivells de seguretat SIL o classificació per a entorn ATEX.

Com a opció els tancs d’expansió ASME per a fluid tèrmic es poden dissenyar i fabricar per a zones classificades amb el risc d’explosió en execució ATEX. Addicionalment poden disposar així mateix d’un element de calefacció per evitar la congelació del fluid en el cas que les temperatures ambients siguin extremadament baixes. En aquests casos s’inclou també l’aïllament tèrmic del propi tanc i de les seves tubuladures associades.

El codi de disseny és ASME Section I Division VIII U Stamp.