Idioma:

Variador de velocitat en motor de bomba de fluid tèrmic

El variador de velocitat en motor de bomba de fluid tèrmic és una mesura senzilla que genera un notable estalvi econòmic. Habitualment el major consum elèctric a les instal•lacions d’oli tèrmic té lloc en el motor de la bomba principal. PIROBLOC conscient de la importància de les actuacions en relació a eficiència energètica proposa, en funció del tipus de procés, l’opció d’incorporar variadors de velocitat a les bombes principals de la instal•lació de fluid tèrmic.

L’aplicació d’aquesta tecnologia en motors de bombes centrífugues permet l’estalvi d’energia. Les Lleis de Proporcionalitat que regeixen aquests sistemes, impliquen la dependència del cabal, la pressió i el consum d’energia a les revolucions del motor.

Ofereixen addicionalment els següents avantatges:

  • Millora el control de cabal i pressió.
  • Corregeix el factor de potència del motor.
  • Elimina l’energia reactiva.
  • Permet arrencar motors relativament grans, evitant el sistema estrella-triangle.
  • Redueix manteniment.
  • Minimitza les vibracions del sistema.

Com a dada, un variador de freqüència pot reduir el consum d’energia fins a un 60% variant la velocitat del motor. Per exemple, una bomba centrífuga funcionant al 80% de la velocitat consumeix només la meitat de l’energia comparada amb una altra treballant a ple rendiment.

PIROBLOC sensibilitzat amb l’eficiència energètica ofereix aquest sistema tant en instal•lacions noves com en existents.