Bescanviadors de calor

PIROBLOC disenya i fabrica bescanviadors de calor que tenen com a fluid primari principalment fluid tèrmic.

Per la seva aplicació, poden agrupar-se a les següents categories principals:

  • Fluid tèrmic/ altres
  • Fluid tèrmic/oli vegetal
  • Fluid tèrmic/vapor
  • Fluid tèrmic/aire
  • Fluid tèrmic/aigua (amb acumulador)


Contacta

Som eficients

Orientats a la productivitat, estalvi en costos i al respecte per el medi ambient.

Som experts

Més de 40 anys d'experiència i més de 1.500 projectes per tot el món.

Som de confiança

Més de 1000 clients d'una gran varietat de sectors industrials i de serveis.

Referències

References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc