SOBRE
PIROBLOC
1500
+

Instal·lacions

80
+

Països

40
+

Anys d'experiència

Per què nosaltres

Oferim solucions personalitzades als nostres clients amb l’objectiu de:

Maximitzar productivitat

Garantitzem una producció sense interrupcions per errades en el sistema d’escalfament industrial, amb una alta automatització i un rendiment màxim de cada unitat de combustible utilitzada durant el procés productiu.

Reduir costos energètics

Garantitzem un rendiment de més del 90% del combustible emprat, sense fuites ni pèrdues de calor. Disposem de variador de freqüencies i cremador digitals modulants per a reduir el consum d’energía.

Reduir costos de manteniment

Les nostres solucions permeten la implantació de sisteme de manteniment preventiu sense interrupcions en la operativa del sistema d’escalfament industrial per a garantir la màxima eficiència i seguretat.

Eficiència medioambiental

El fluid tèrmic amb el que treballen les nostres calderes es perfectament reciclable al final de la vida útil. A més, totes les nostres calderas s’entreguen amb cremadors de serie per a reduir al mínim les emisions de NOx.

Solucions de fluid tèrmic

Soluciones de fluido térmico

Som experts en el disseny, fabricació, instal·lació i manteniment de calderes de fluid tèrmic i d’altres tecnologies aplicades per a l’escalfament industrial, com bescanviadors de calor, tancs d’expansió, forns de pre-escalfament, calderes elèctriques, etc…

La nostra cadena de subministrament proporciona una gestió integral per als projectes, que inclou els següents serveis i activitats: consultoria, assessorament legal, disseny i enginyeria, fabricació, instal·lació, posada en marcha i manteniment.

Centenars de clients en tot el món y de tot tipus d’indútries han confiat en les nostres solucions de fluid tèrmic per a garantir la màxima eficiència dels seus procesos productius.

Referències

Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc
Referencies | Pirobloc

El nostre compromís

Les nostres solucions de fluid tèrmic estan dissenyades i construides sota els més estrictes estàndards de qualitat. Hi ha tres aspectes fundamentals que sempre garantim en qualsevol projecte que duem a terme.

Seguretat

Disseny de calderes i components tèrmics amb les màximes garanties de seguretat per al seu personal i les seves instal·lacions.

Eficiència

Calderes i components concebuts per a obtenir el màxim rendiment i productivitat amb el menor consum energètic possible.

Fiabilitat

Selecció de materials i components per a una màxima fiabilitat que garanteixi que mai s’interrompi la cadena de producció.