Idioma:

Calderes d’oli tèrmic amb valor

Segons es desprèn d’una entrevista al Sr. Michael E. Porter, una autoritat internacional en estratègia competitiva, per triar el preu d’un producte hem de fixar ”un marc emocional i racional” previ i després xifrar el preu. Hem de calcular així mateix, quant valor del creat per nosaltres durant el nostre procés de producció, estem cedint al nostre client amb la venda del producte final que adquireix, a més dels costos fixos bàsics:

 • mà d’obra emprada
 • matèries primeres necessàries
 • subministraments
 • cost d’embalatge
 • cost de transport
 • publicitat o màrqueting

Vista aquesta premissa, les nostres calderes d’oli tèrmic són:

 • susceptibles de ser comprats per empreses de tots els sectors industrials;
 • tecnològicament adaptables;
 • econòmicament rendibles;
 • posseeixen particularitats innovadores i sobretot,
 • aporten valor afegit als processos pels quals s’adquireixen.

Si vostè hagués d’escollir alguna d’aquestes característiques com a bandera dels nostres generadors de calor amb quin es quedaria?

De fet, PIROBLOC va actualitzar en els dos últims anys el disseny de les seves calderes d’oli tèrmic i va incloure en la seva llista de fabricats estàndard nous models de calderes en resposta a una nova demanda de cert mercat. D’altra banda, ha obtingut l’habilitació per fabricar sota codis de disseny específics requerits en països que requereixen complir amb reglamentacions diferents de les de la UE.

Per acabar i tornant al marc emocional en el qual cal englobar cada producte, recordem que el criteri personal del client i el que aquest està disposat a pagar pel mateix o per un servei que se li proposa, es basa en la percepció que tingui de les seves característiques (qualitat, robustesa, acabats) i en les emocions que esperi obtenir del mateix, records o sensacions que li uneixin a ell.

En definitiva, per què no xifrar també el valor intangible intrínsec d’un producte?