Idioma:

Com allargar la vida de la vostra caldera

Cada fabricant té el seu propi disseny de la caldera que comercialitza. La seva tecnologiafarà que la vida útil de la caldera sigui més o menys llarga, així com, eficient en major o menor mesura, respecte al circuit que escalfa.

A més del seu disseny, altres factors influeixen també en una vida més llarga de la caldera d’oli tèrmic, tals com els següents:

  • Usar un oli en bones condicions de treball, i per tant, de transferència de calor. Per això, aconsellem fer periòdicament una anàlisi de l’estat del mateix. Recordin que en cas d’haver de canviar l’oli de la instal·lació al final de la seva vida útil, existeixen en el mercat empreses l’activitat de les quals és la recollida gratuïta de l’oli i la reutilització del mateix.
  • Conèixer i fer cas de les alarmes i comandaments de control de la caldera: by-passar avisos i/o alarmes no és una opció. En qualsevol cas, preguntar al fabricant.
  • Realitzar un correcte manteniment preventiu i revisió anual de la mateixa, consistents en el control de la combustió i composició de fums, temperatura de fums, pressions i temperatures de treball, etc.
  • Controlar els consums de la bomba i els cabals de servei, així com, comprovació de fuites del líquid caloportador.
  • Revisar el bon estat de l’aïllament tèrmic del cos de la caldera i de l’instal·lació de fluid tèrmic.
  • Mantenir net de sutge l’interior de la caldera, els conductes i/o reixetes d’evacuació de fums, i de ventilació de la caldera, és imprescindible per al seu bon funcionament.

Esperem que aquests consells, els siguin útils per treballar en les millors condicions durant molt temps.