Idioma:

Com ser més sostenibles

Amb el canvi de segle les institucions públiques van impulsar el desenvolupament i investigació d’energies renovables.

Avui es podria establir un quadern de bitàcores sobre la seva promoció: Es va començar fa anys amb l’energia eòlica que segueix extenent-se paulatinament; es va continuar amb la promoció de la fabricació i consum de biocombustibles, a la que moltes empreses es van sumar degut als incentius oferts des del govern central, i avui en dia, sembla que l’energia solar sigui la gran bicoca, a part del correcte posicionament internacional de les empreses espanyoles respecte al tractament de l’aigua i la seva explotació.

Donat que la principal tecnologia de la nostra empresa es basa en l’oli tèrmic com a vehicle transmissor del calor produït per les nostres calderes, aconsellem sempre als nostres clients que una vegada finalitzada la vida útil del mateix, aquest s’enviï a plantes de reciclatge per a valoritzar encara aquest residu, que pot utilitzar-se en motors molt específics de plantes de producció elèctrica.

Els olis tèrmics, ja siguin d’origen mineral o sintètic, no poden utilitzar-se en la fabricació de biodiésel segons ens informen directius d’una de les principals plantes de producció a nivell nacional. Si bé la seva recuperació és una activitat molt minoritària, és un petit pas per a la sostenibilitat mediambiental que totes les empreses usuàries d’aquests olis poden fer.

Altres olis, com els vegetals de fritura, sí són utilitzats en el procés de producció del biodiésel per a automoció, encara que el biocombustible produït a partir dels mateixos representi un percentatge molt petit respecte a la resta de la producció, basada en l’ús de plantes oleaginoses.

Des de l’any 2007, la producció de biocombustibles ha anat incrementant-se i madurant el mercat. Actualment, la indústria es troba en una fase de debat sobre l’eficiència de les diferents biomasses i tecnologies aplicables.

Us convidem a visitar el següent enllaç amb la Directiva 2009/28/CE, sobre els requisits de sostenibilitat i de promoció de l’ús de l’energia de fonts renovables.

Fins ben aviat.