Idioma:

Els olis blancs i els seus usos en la indústria (I)

Els olis crus són barreges que contenen milers de molècules diferents. Degut a que aquestes barreges complexes són difícils d’identificar químicament, es classifiquen, segons el tipus d’hidrocarbur predominant i el seu procés de refinat en: parafínics i naftènics o aromàtics.

Els olis naftènics s’obtenen directament a partir de la refinació del petroli cru i estan pràcticament lliures de parafines (en contenen solament un 45%). Això es tradueix en un flux constant de temperatures molt baixes, característica essencial en vàries aplicacions. Per a obtenir olis naftènics “grau refrigeració” aquests s’han de sotmetre a complexos tractaments físics i químics tals que el desparafinat, blanqueig, eliminació de sofre, tractaments amb àcids i solvents, …

Els olis parafínics posseeixen un 75% de parafines i solament un 25% de naftènics i aromàtics.

Avui ens ocuparem dels olis blancs medicinals, deixant les seves aplicacions per el proper número d’aquest blog.

L’oli blanc s’obtè a partir de fraccions parafíniques de base mixta o naftènica, depenent de l’ús definitiu; el procés es realitza per destil.lació al vuit, seguida de diferents processos de refinació, inclosa una depuració final amb regeneració catalítica. La seva aplicació i ús es centren en productes que tenen contacte directe i obligat amb l’ésser humà, per la qual cosa no pot ser tòxic, ni tacar, ni contaminar.

L’oli blanc de la més alta puresa, està lliure de components no saturats: és incolor degut a la natura químicament inert dels hidrocarburs que conté. D’altra banda, aquests olis s’obtenen amb un procés d’hidrogenació tal que el contingut d’ aromàtics es redueix a valors menors de 0.1 %.

Els olis blancs poden ser de dos tipus: d’ús tècnic o industrial i d’ús medicinal.

L’oli blanc medicinal és incolor, inodor i insípid i posseeix gran estabilitat química i tèrmica. És una parafina líquida lleugera i un excel.lent lubricant que presenta una bona adherència i untuositat.

El proper número del blog tractarà sobre les aplicacions en les diferents indústries d’aquest darrer tipus d’oli.

Per a altres consultes: www.quiminet.com.mx