Idioma:

Els HTF heaters

Els HTF heaters s’usen en diferents aplicacions. Un ampli rang de temperatures des de -80 a 400 ºC (-110 ºF a 750 ºF), fa el seu ús molt flexible i apte ja sigui en el camp industrial que en el de serveis, però especialment en el rang mitjà-alt de temperatures des de 200 ºC (400 ºF), les HFT heaters són pràcticament en realitat l’única manera d’escalfar un procés industrial.

Bàsicament, els HTF heaters són calderes industrials d’oli calent en les quals un fluid de transferència de calor, HTF, circula en dos serpentins helicoïdals concèntrics. La combustió d’un combustible com el gas natural, gasoil, heavy fuel oil, o uns altres, produeix una flama que escalfa aquests serpentins per convecció i radiació. Així mateix, al mercat estan disponibles cremadors mixtes per escollir el combustible més convenient. A través de bombes principals de recirculació, els HFT Heaters envien el fluid calo-transportador a certa temperatura als diferents consumidors.

Les principals aplicacions industrials per els HTF heaters són:

 • Instal•lacions de tancs d’emmagatzematge
 • Processos d’asfalt / bitumen
 • Tancs de Heavy Fuel Oil (HFO)
 • Reactors de resines
 • Plantes termosolars
 • Plàstic i goma
 • Adhesius
 • Procés del gas
 • Columnes de destil•lació
 • Bescanviadors de calor
 • Offshore
 • Downstream
 • Processos d’assecat
 • Màquines de flexografia i rotogravat
 • Pintures
 • Màquines de ram tèxtil
 • Corrons
 • Evaporadors
 • Màquines de fregit
 • Màquines de planxat
 • Etc.

Els HTF heaters també poden usar-se per produir vapor, aire calent o aigua calenta indirectament a través d’un bescanviador de calor disponible. Els HTF heaters normals tenen una execució amb tres passos de fums. Amb aquest sistema és fàcil aconseguir un rendiment del 85-90 % segons la temperatura de l’oli calent. Com més alta és la temperatura del fluid tèrmic, més alta és la temperatura dels fums. Pel que, en aquest cas el rendiment serà més baix. Però aquest rendiment és global, no donant-se altres pèrdues a causa del transport d’energia.

L’execució pot ser vertical o horitzontal, posseint sempre una xemeneia per als gasos. En els HTF heaters elèctrics no hi ha combustió, per la qual cosa en aquest cas, el rendiment és del 100 %, sense xemeneia.

HTF Heaters verticals Pirobloc

Els HTF Heaters verticals Pirobloc de 3000 kW cadascuna, a gas.

Podeu veure el P&ID d’un circuit general HTF en aquest link: Circuit general HTF P&ID

HTF Heaters Pirobloc horizontals

Els HTF Heaters Pirobloc horizontals a gas, gasoil i HFO, de 2700 kW cadascuna, segons normativa ASME i U Stamp.