Idioma:

Objectiu zero accidents

La seguretat el nostre principal objectiu. Fabriquem les nostres calderes sempre sota aquesta premissa, oferint les següents solucions:

  1. Sistema de detecció de la flama no desitjada a l’interior de la cambra de combustió. Vital per detectar flama a l’interior de la cambra quan el cremador i la bomba estiguin parats. D’aquesta manera es minimitza notablement el risc d’incendi de la instal•lació.
  2. Sistema automàtic d’extinció d’incendi. Mitjançant la injecció de N2, vapor o bé aire a l’interior de la cambra de combustió aconseguim controlar-ho i eradicar-ho. Complement ideal per al sistema de detecció de flama no desitjada.
  3. Seguretats redundants. Mitjançant la duplicitat dels elements de mesura de temperatura (xemeneia, oli tèrmic) i pressió (alta i diferencial) aconseguim augmentar la seguretat de la caldera.

Aquest equipament es pot sol•licitar tant en calderes de nova fabricació així com per a les existents en el mercat.

Blindi la seva caldera amb aquestes solucions i elimini riscos a la seva instal•lació.