Idioma:

Pirobloc renova el seu certificat ISO 9001:2008

Pirobloc ha renovat la seva certificació ISO 9001:2008 fins l’any 2016.

El passat mes de Març, l’empresa certificadora TÜV va auditar amb èxit a Pirobloc, qui ha aconseguit així la renovació del certificat ISO 9001:2008 en l’àmbit del Disseny, Fabricació i Comercialització de calderes de fluid tèrmic i bescanviadors de calor, així com per la comercialització de calderes de vapor.

Aquesta certificació assegura que Pirobloc:

  • Planifica la producció dels seus productes
  • Manté una comunicació constant amb el client per determinar tots els seus requisits
  • Homologa els seus proveïdors a nivell de materials
  • Realitza totes les activitats de verificació, validació, seguiment, medició, inspecció i proves per assegurar la qualitat dels seus productes
  • Realitza un anàlisi del feedback que es reb dels clients per assegurar la millora contínua
  • Gestiona totes les No Conformitats, siguin de producte, de proveïdors o internes

Podeu consultar més informació sobre la certificació ISO en anteriors articles:

  1. Com repercuteix en el client el certificat de qualitat ISO 9001?
  2. Aspectes importants de la ISO 9001