Idioma:

Plan PIMA Sol per al foment de la rehabilitació energètica d’ instal.lacions hoteleres

La raó d’aquest blog és posar en coneixement de tots vostès l’aprovació del Reial Decret 635/2013 del mes d’agost, pel qual els Ministeris d’Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i el d’Industria, Energía y Turismo, llancen una nova campanya per a la millora de les instal•lacions en el sector hoteler, amb l’objectiu de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Tant els clients de PIROBLOC en l’esmentat sector, com establiments hotelers  amb instal.lacions de calderes industrials poden comptar amb el nostre departament d’enginyeria per a la realització d’estudis sobre la millora o racionalització de les seves instal.lacions d’oli tèrmic i vapor. Es tracta de lograr no solament una millora del rendiment de les seves instal.lacions, sinó també del seu estalvi energètic. Els convidem a visitar el següent link en el que poden llegar més sobre el programa de referencia:
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/pima-sol.aspx#para3

La llarga experiència en el disseny de generadors i en la realització d’instal•lacions de calor ens capaciten per realitzar estudis tècnics sobre el compliment amb els requeriments actuals que la legislació vigent exigeix per a les seves instal•lacions.
No perdin aquesta ocasió de millorar, racionalitzar o renovar les seves instal•lacions aprofitant les subvencions del pla.