Oli tèrmic

PIROBLOC subministra olis tèrmics a través de la seva botiga on-line www.fluidotermico.com

Aquests olis són aplicables en els processos productius dels diferents sectors industrials. Comptem amb olis que compleixen la normativa FDA per al sector de l’alimentació, aportant la màxima seguretat durant la fabricació del producte final.

Comptem a més a més amb una àmplia línia de fluids detergents, claus en la neteja del circuit de fluid tèrmic, arribat el final de la seva vida útil i d’ús previ a la recàrrega de la instal·lació amb el nou oli caloportador.

La vida útil d’aquests olis depèn de les condicions de treball de la instal·lació, d’evitar la seva oxidació, així com del correcte dimensionament hidràulic de la instal·lació.

Recordem que al final de la seva vida útil, existeixen empreses al mercat l’activitat de les quals resideix en la recollida de l’oli usat per al seu posterior reciclatge. El seu servei sol ser gratuït si l’oli manté certes condicions i no ha estat barrejat amb altres substàncies o fluids.

Com ja saben, l’oli tèrmic transmissor de calor és un fluid lubrificant que lluny de corroir la canonada d’instal·lació com l’aigua o el vapor, contribueix a la seva conservació en el temps.Contacta

Som eficients

Orientats a la productivitat, estalvi en costos i al respecte per el medi ambient.

Som experts

Més de 40 anys d'experiència i més de 1.500 projectes per tot el món.

Som de confiança

Més de 1000 clients d'una gran varietat de sectors industrials i de serveis.

Referències

References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc