Idioma:

Control d’O2 en calderes d’oli tèrmic

Una de les tècniques adoptades per a l’eficiència energètica és la disposició de cremadors digitals modulants amb control en continu d’oxigen. Mitjançant aquesta millora s’aconsegueix d’una banda un augment del rendiment de l’ordre d’un 2%, amb el consegüent estalvi de combustible. A més, gràcies a aquest sistema s’aconsegueixen emissions reduïdes de productes de la combustió i una seguretat en el funcionament.

El cremador i el seu controlador associat és el responsable de regular de forma òptima la quantitat de combustible i d’aire per a la combustió. Un excés d’aire facilita l’absència de combustible sense cremar. No obstant això, aquest excés d’aire redueix també el rendiment del conjunt caldera cremador. En definitiva, es tracta de disposar d’un sistema que mantingui l’oxigen en els percentatges mínims, assegurant un rendiment òptim, absència de combustible sense cremar i seguretat en la combustió.
Esquema cremador modulant
El sistema consta d’un analitzador en continu d’oxigen disposat en la xemeneia de la caldera de fluid tèrmic. Es tracta d’un equip que ha d’estar dissenyat per suportar altes temperatures de fums de combustió. Aquesta sonda d’O₂ informa en tot moment al controlador digital de la combustió que manté l’admissió d’oxigen en el cremador als nivells més baixos dins de la seguretat.

El sistema de gestió de la combustió BMS (que ve de “Burner Management System”) és el responsable d’optimitzar la barreja combustible – comburent, sigui percentatge d’O₂. Idealment per aconseguir una eficiència màxima en la combustió cal reduir aquest percentatge d’oxigen al mínim. Com hem dit, això afavoriria la presència de combustible sense cremar i el risc d’embrutament de la cambra de combustió de la caldera d’oli tèrmic. L’objectiu d’aquest BMS és controlar digitalment la combustió dins dels paràmetres òptims per aconseguir el màxim rendiment. Aquest BMS estableix la posició adequada del servomotor del cremador.
En les calderes d’oli tèrmic el percentatge d’O₂ en els fums depén de diversos paràmetres segons la següent taula.
Taula de variacions de magnitud i O2 en fums
A Pirobloc adoptem el control d’ O₂ en les nostres calderes d’oli tèrmic així com altres opcions que confereixen als nostres equips la máxima seguretat, fiabilitat i eficiència.