Idioma:

Dispositiu de presa de mostres de fluid tèrmic

Una de les operacions més habituals de manteniment preventiu als circuits de fluid tèrmic és la presa de mostres d’un fluid pel seu anàlisis.

PIROBLOC posa al seu abast un dispositiu de presa de mostres de fluid tèrmic dissenyat especialment per a realitzar aquesta operació de manera adient.

La temperatura de la mostra, el punt d’extracció correcte, l’ accessibilitat i la seguretat estan garantits amb aquest sistema.

Constitueix un mètode efectiu, segur i senzill per a l’obtenció de mostres representatives sense interrupció del procés. Aquest sistema minimitza notablement els potencial riscos d’incendi derivats de realitzar aquesta operació d’una manera inadequada.

Tradicionalment aquesta operació s’ha fet desmuntant instrumentació de mesura i utilitzant vàlvules de tall a manera d’aixeta per extreure les mostres requerides. El personal de manteniment que realitza aquesta operació posa en perill tant la seva persona com la instal•lació.

Dispositiu de presa de mostres de fluid tèrmic Dispositiu de presa de mostres de fluid tèrmic

Dispositiu de presa de mostres de fluid tèrmic

Pot ser instal•lat en l’anada o bé en el retorn de la línia general de la instal•lació.
El seu funcionament és ben senzill. Inicialment les vàlvules A i C estan tancades. Quan volem extreure la mostra de fluid tèrmic obrim la vàlvula A fins a omplir parcialment l’ampolla d’expansió d’aquest sistema. Després deixem refredar el fluid a l’ampolla; la vàlvula B ha d’estar oberta per expulsar els gasos fruit de l’expansió. Després, assegurant-nos que la vàlvula A està tancada, obrim la vàlvula C i omplim el nostre recipient de presa de mostres un cop el fluid tèrmic estigui fred.

Mitjançant aquest sistema de vàlvules associat a un petit vas d’acumulació aconseguim extreure de forma neta i segura les mostres necessàries per avaluar l’estat del fluid de la instal•lació.

PIROBLOC sensibilitzat amb l’objectiu zero accidents ofereix aquest sistema tant en instal•lacions noves com en existents.