Idioma:

Energia solar tèrmica

Cada vegada més les energies alternatives , en aquest cas la energia solar tèrmica , es converteixen en una alternativa viable com a font d’energia .
PIROBLOC ha participat en un bon nombre de projectes relacionats amb aquesta tecnologia .
Com especialistes en l’enginyeria i fabricació de calderes i circuits de fluid tèrmic hem participat en els següents projectes :

  • Grea – Abengoa , Universitat de Lleida ,
  • Masdar Institute ( UEA )
  • Andasol
  • Papes Safor
  • Ciemat – Plataforma Solar d’ Almeria ,
  • Wroclaw Universitiy ,

Es tracta de diferents projectes tant d’investigació com industrials . Hem sigut part activa d’algun dels pocs casos reals industrials on vam dissenyar el circuit d’integració entre els concentradors parabòlics i les nostres calderes d’oli tèrmic .

El concepte és el següent : les calderes d’oli tèrmic existents amb combustible gas com a font d’energia , treballen amb normalitat . En paral·lel es van instal·lar concentradors parabòlics que capten l’energia solar que al seu torn escalfa el fluid tèrmic d’aquest circuit . Aquest circuit secundari s’integra en el principal de calderes de manera que s’aconsegueix elevar la temperatura de retorn de les mateixes amb el conseqüent estalvi energètic per reducció del consum de combustible convencional a les calderes existents .

En aquest moment la tecnologia dels concentradors parabòlics ofereix ja rendiments i retorns d’inversió atractius per a les empreses consumidores d’energia tèrmica . És cert que cal un estudi cas per cas i que les zones de radiació dels diferents punts de la geografia mundial juguen un paper rellevant . Igualment les temperatures de treball i el fluid caloportador influeixen en la viabilitat d’aquests projectes