Idioma:

Oli tèrmic mineral

Què són els olis tèrmics?

Els olis tèrmics són fluids que s’utilitzen per transportar calor d’un lloc a un altre. L’oli s’escalfa amb qualsevol mètode -cremador, resistència- se’l fa circular a través d’un sistema de transferència de calor i s’emprea aquesta energia en llocs allunyats de la font de calor.

Com s’obtenen?

Els olis són productes derivats del petroli. Els residus que queden una vegada obtinguts els gasos i altres productes, es destil•len una altra vegada a major temperatura i en buit. Això genera les bases minerals amb les quals es fabricaran els olis. Aquests es refinen afegint o eliminant compostos, variant així les seves característiques de viscositat, punt de congelació, temperatures de treball, etc.

Classes d’oli

Els olis poden ser, segons la seva base, minerals o sintètics.
Els olis tèrmics minerals es fabriquen amb les bases produïdes directament per la destil•lació del petroli amb lleugeres modificacions.
Els olis tèrmics sintètics es fabriquen amb bases les quals posteriorment són sotmeses a transformacions físico-químiques.
També existeixen els semisintètics que són barreges de tots dos.

Característiques

  • Estabilitat. Els olis han de ser estables dins dels paràmetres especificats pel fabricant, no poden sofrir alteracions en la seva composició per efecte de la calor o el treball al que seran sotmesos. Si no és estable, es produeixen gasos i restes insolubles que perjudiquen el sistema.
  • Oxidació. Han de tenir resistència a l’oxidació. Aquesta es produeix més ràpidament amb la temperatura, provocant un augment de la viscositat i una pèrdua d’eficàcia en la transferència tèrmica.
  • Coeficient de transferència. Han de tenir un alt coeficient de transferència. A major coeficient, major eficàcia.
  • Vida útil. La vida útil dels olis s’augmenta amb una correcta utilització i un bon disseny del sistema, així com amb un bon manteniment i control de les característiques de l’oli que es degrada amb l’ús.

Utilitats

Els olis s’utilitzen en processos on siguin necessàries altes temperatures però amb baixes pressions de funcionament.
Es poden utilitzar en processos en els quals sigui necessari escalfar i refredar en un mateix equip, substituint als compostos d’aigua i glicol en aquesta funció.

En pirobloc.com poden trobar olis tèrmics minerals amb les millors característiques i al millor preu.
Deixint-se aconsellar pels seus experts que trobaran la millor solució i el millor producte per als seus processos.