Idioma:

P&ID en circuits d’oli tèrmic

La denominació PID prové de l’anglès Piping and Instrumentation Diagram. També es designa en ocasions com a P&ID. En la pràctica és el diagrama de procés on es presenta de forma esquemàtica la circulació de fluids en canonades i equips, així com la instrumentació de control associada.

Es tracta d’una eina fonamental de la qual va a dependre en bona mesura el correcte funcionament de la instal•lació. En moltes ocasions aquesta eina serveix igualment per delimitar l’abast del subministrament. És a dir, els límits de bateria que determinen la responsabilitat i l’abast de cada empresa que intervé si és el cas.

En els circuits d’oli tèrmic, un PID correcte és absolutament transcendental per garantir la seguretat, l’eficiència i la fiabilitat de tot el procés d’escalfament. És el punt de partida a partir del qual es dimensionaran tots els equips, tant a nivell termodinàmic com hidràulic.

El connexionat d’equips en sèrie o en paral•lel, la presència de col•lectors, la correcta desgasificació del circuit, la disposició del tanc d’expansió atmosfèric o presuritzat, la precisió requerida en el control de temperatura dels equips consumidors de calor, i tantes altres decisions, han d’intervenir en el disseny del PID.

En Pirobloc som especialistes en l’assessorament i disseny de PID’s per als circuits d’oli tèrmic. Disposem de l’experiència i dels mitjans informàtics necessaris per calcular íntegrament les variables hidràuliques i termodinàmiques i garantir que el fluid tèrmic escalfa eficientment i amb seguretat tots els consumidors.

Això passa per calcular la pèrdua de càrrega de tots els equips involucrats en el circuit, els seus determinats cabals, delta T o salt tèrmic dels equips generadors o consumidors, etc. etc. D’aquesta forma i a partir d’aquests càlculs, es seleccionaran les bombes principals i/o secundàries adeqüades, diàmetres de canonada, vàlvules, grups de recirculació i resta d’elements.

En les imatges següents presentem alguns exemples de PID’s de circuits d’oli tèrmic possibles. Aquests diagrames es corresponen amb projectes reals en els quals el PID ha estat consensuat amb els nostres clients. Lògicament, existeixen múltiples possibilitats per a cada cas i és molt important la comunicació i alineació entre les diferents empreses que puguin intervenir en el PID del circuit d’oli tèrmic.

P&ID de 2 calderes i 3 bombes

P&ID base

Pots descarregar els exemples en PDF.